Antonín Reichenauer. A Catalogue of His Works (Rk)

The death of the son František Václav.

1730, December 26, Třeboň
Státní oblastní archiv v Třeboni, Matrika zemřelých fary Jindřichův Hradec 46 (1729–1744), f. 18v

1730 Decemb. 26. Zemřel Frantz Waczlaw Reichenauer 3. Cžtwrti leta. 27. hujus Pochowan k SS. Trogizy…per 1. Cap.

Document onlinehttps://digi.ceskearchivy.cz/4386/18