Antonín Reichenauer. A Catalogue of His Works (Rk)

The death of the son Jan Dominik.

1730, December 19, Třeboň
Státní oblastní archiv v Třeboni, Matrika zemřelých fary Jindřichův Hradec 46 (1729–1744), f. 17r

1730 December Die […] 19. Zemřel obiit Sac: provisus Jan Dominik Reichenauer parva Scholae Studiosus. 10. an. 20 hujus Pochowan k SS: Trogizy…per 1. Cap.

Document online