Antonín Reichenauer. A Catalogue of His Works (Rk)

The death of the organist Antonín Reichenauer.

1730, March 17, Třeboň
Státní oblastní archiv v Třeboni, Matrika zemřelých fary Jindřichův Hradec 46 (1729–1744), f. 12r

1730 Martius. Die 17.
Zemřel P. Antonin Reichenauer organista ant S. Septimanas. et. 34. an. obiit Sac: provisus. Pochowan k SS. Trogizy… per 2 Cap.

Document online