Antonín Reichenauer. A Catalogue of His Works (Rk)

Úvod

Tematický katalog děl Antonína Reichenauera (ca. 1696–1730) shromažďuje ověřené a utříděné informace o skladatelově tvorbě a jejích pramenech. Je koncipován jako online publikace typu „work in progress“: na konci každého záznamu je vždy uvedeno datum poslední aktualizace a záznamy jsou v této fázi rovněž průběžně doplňovány, přičemž zatím nejsou vyloučeny ani změny v číslování děl. Katalog navazuje na dříve publikovaný katalog Reichenauerovy instrumentální hudby (Václav Kapsa: Hudebníci hraběte Morzina, Praha 2010, s. 177–192), jehož číslování je zachováno. Vlastní katalog je vytvářen pouze v angličtině, zatímco průvodní texty jsou dostupné souběžně anglicky a česky. Záznamy jsou zpracovány pomocí editoru MerMEId a zveřejněny na internetu v rámci projektu Tematické katalogy českých skladatelů online, jenž byl podpořen programem Strategie AV21. Významným partnerem tohoto katalogu je Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, v jejíž historické sbírce hudebnin se dochoval vůbec nejrozsáhlejší soubor skladeb Antonína Reichenauera.