Antonín Reichenauer. A Catalogue of His Works (Rk)

O katalogu

Antonín Reichenauer. A Catalogue of His Works (Rk)

Editor: Václav Kapsa, Vojtěch Podroužek

Hudební incipity: Václav Kapsa, Vojtěch Podroužek, Veronika Tůmová

Vývoj webového rozhraní: Martin Kryl

Vytvořeno pomocí: MerMEId (Axel Teich Geertinger, Sigfrid Lundberg)

Vydal:
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.
Husova 4, 110 00 Praha
www: https://www.udu.cas.cz

© 2020-21